América - A Burga de Xermeade - Teo

Emprendedora e traballadora incansable desde moi nova. A través das súas vivencias como veciña do lugar e que ademáis tiñan nun negocio familiar, concretamente unha casa de “Casa de Hospedaxe” que tamén “daba os baños”, relata a importancia da Burga como fonte de ingresos económicos en Pontevea e como punto de referencia turístico e termal ao longo da historia. 

Reproducir vídeo

Tempos nos que chegou a haber varias casas de hospedaxe que coma no seu negocio familiar, daban servizo a pescadores, traballadores e xente que viña aos baños.

América relata as diferencias entre os modos de viaxar, as épocas do ano na que viaxaban, o perfil económico da clientela que viña a tomar os baños coa auga de Burga e a clientela que viña pescar.

Máis vídeos relacionados: